Szkoła Policealna Leonardo 2 w Poznaniu kształci w kilku kierunkach. Zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze przez doskonałych pedagogów i odbywają się w cyklu zaocznym – zjazdy sobotnio niedzielne, najczęściej dwa raz w miesiącu.

Kierunki kształcenia:

Technik administracji
Technik Archiwista
Technik BHP

Żeby zapisać się do szkoły trzeba mieć ukończone liceum ogólnokształcące, egzamin maturalny nie jest wymagany.

Niezbędne dokumenty:

  • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający nr PESEL
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (egzamin maturalny nie jest konieczny)
  • Wypełniony kwestionariusz do pobrania tutaj : Kwestionariusz