Leonardo 2

Pomoc przez Edukację...!

Sekretariat telefon i email:
+48 881 921 846, biuro@coramico.org

Szkoła Policealna Leonardo 2

Szkoła Policealna Leonardo 2 w Poznaniu kształci w 10 kierunkach. Zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze przez doskonałych pedagogów i odbywają się w cyklu zaocznym – zjazdy sobotnio niedzielne, najczęściej jeden raz w miesiącu.

Kierunki kształcenia:

Technik administracji
Technik informatyk
Technik Weterynarii
Technik Archiwista
Technik BHP
Technik rachunkowości
Technik ochrony
Asystent osoby starszej
Asystent osoby niepełnosprawnej
Florysta


Prowadzimy również Szkołę językową Leonardo 2.

 

Żeby zapisać się do szkoły trzeba mieć ukończone liceum ogólnokształcące, egzamin maturalny nie jest wymagany.

Niezbędne dokumenty:

  • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający nr PESEL
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (egzamin maturalny nie jest konieczny)
  • Wypełniony kwestionariusz do pobrania tutaj – Kwestionariusz