Fundacja na Rzecz Pomocy Cor Amico  powstała w 2011 roku wolą Fundatorów.  Zarząd sprawują:

  • Prezes zarządu – Sławomir Walczak
  • Wice prezes – Szymon Gogolewski
  • Wice prezes – Rafał Wieczorek

Mottem Fundacji są słowa …pomoc przez Edukację! Nasza organizacja jest organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkołę Policealną Leonardo 2. Zarówno LO, jak i SP posiadają uprawnienia szkół publicznych i są całkowicie bezpłatne.

Ponadto w tym roku – 2016, Fundacja przystąpiła do realizacji kolejnego projektu związanego z edukacją. Jesteśmy w trakcie tworzenia Szkoły językowej.

Podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowych umiejętności, zawodów daje Państwu możliwość poprawy jakości swojego życia…