Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Leonardo 2 w Poznaniu kształci osoby dorosłe ( powyżej 17 roku życia) w trybie zaocznym. Zajęcia odbywają się w weekendy, jeden lub dwa razy w miesiącu. Nauka trwa trzy lata i kończy się państwowym egzaminem maturalnym. Osoby, które nie chcą przystąpić do egzaminu maturalnego otrzymują świadectwo ukończenia szkoły średniej, które upoważnia do dalszej nauki w szkołach policealnych.

Egzamin maturalny daje możliwość podjęcia studiów na wszystkich uczelniach wyższych w kraju!

Zapraszamy!

Żeby zapisać się do szkoły niezbędne są następujące dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub innej szkoły ponadpodstawowej
  • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający nr PESEL
  • Kwestionariusz do wypełnienia w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj: Kwestionariusz