Osoby, które nie zdały egzaminu zawodowego podczas sesji w czerwcu 2020 roku i chciałyby zdawać ponownie ten egzamin w sesji styczniowej ( o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli) muszą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 14. września 2020 r.

Dodaj komentarz