Dnia 25 sierpnia 2020 roku odbyło się coroczna narada Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Zbigniewa Talagi, inaugurująca Nowy Rok Szkolny 2020/2021, z dyrektorami publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Tegoroczne spotkanie różniło się od tych odbytych w latach ubiegłych ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z covid-19 przebiegło w formie webinarium i transmitowane było na kanale youtube.

Głównym tematem webinarium był powrót uczniów i słuchaczy do szkół od 1 września 2020 r. a co za tym idzie nowe wytyczne sanitarne i przystosowanie placówek do przyjęcia uczniów w nowym roku szkolnym. Wielkopolski Kurator Oświaty kilkakrotnie podkreślał wyższość nauczania stacjonarnego nad nauczaniem zdalnym, bogactwo form i paleta możliwości wychowawczych, większą efektywność nauczania, lepsze wyniki w nauce i podczas egzaminów. Tłumaczył jak ważne dla dzieci i młodzieży jest kontakt fizyczny z osobą nauczyciela, zawiązywanie więzi społecznych i integracja z grupą.

Przedstawiono również plany polityki oświatowej na rok 2020/2021. Główne jej cele i zamierzenia będą dotyczyć:

– kontynuacji w wdrażaniu nowej podstawy programowej,

– dalsze zmiany w kształceniu zawodowym,

– wsparcie psychologiczne dla uczniów i nauczycieli,

– wykorzystywanie zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość,

– wychowywanie do wartości, kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych.

Pan Kurator Talaga oraz przedstawiciel z ramienia sanepidu Pani Jadwiga Kuczma – Napierała zapewnili, że powrót do nauczania stacjonarnego jest jak najbardziej możliwy, ponieważ mamy stabilną sytuację epidemiologiczną  i na chwilę obecną nie mamy się czego obawiać. Dyrektorzy szkół otrzymują i będą otrzymywać pomoc w postaci środków do dezynfekcji, czystości etc.

Należy jednak pamiętać o przestrzeganiu norm i wytycznych, takich jak:

– pracownicy szkoły, uczniowie i słuchacze nie mogą przychodzić do szkoły z objawami infekcji,

– należy pamiętać o dezynfekcji przedmiotów, sprzętów,

– używać własnych przyborów szkolnych, np.: długopisów, linijek etc.

– na terenie placówki powinien znajdować się termometr bezdotykowy, jednak wykorzystywany powinien być tylko w momencie podejrzenia infekcji,

– należy pamiętać o wietrzeniu sal i korytarzy,

– częstej dezynfekcji rąk,

– zachowywaniu odstępu społecznego,

– noszenie maseczek ochronnych nie powinno być obligatoryjne, ale może być również wykorzystywane.

Na zakończenie Pan Kurator Zbigniew Talaga życzył wszystkim dyrektorom, uczniom i słuchaczom powodzenia na nowy rok szkolny, wspólnymi siłami i przy przestrzeganiu norm i wytycznych na pewno będzie to udany rok.

Dodaj komentarz