W związku z utrudnieniami spowodowanymi pandemią korona-wirusa uruchamiamy możliwość zapisania się do naszych szkół przez internet, bez konieczności kontaktu osobistego.

W celu zapisania się do szkoły proszę wypełnić odpowiedni kwestionariusz Liceum dla dorosłych lub Szkoła policealna wypełniony kwestionariusz zeskanuj lub po prostu zrób jego zdjęcie telefonem i prześlij na adres biuro@coramico.org .

Żeby zostać uczniem liceum ogólnokształcącego wymagane jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum. Szkoła policealna jest przeznaczona dla osób, które ukończyły szkołę średnią. Wystarczające jest samo ukończenie liceum, nie ma konieczności posiadania zdanego egzaminu maturalnego.