Dzień dobry,

stosując się do zarządzenia Ministra edukacji z 20 marca 2020 r. w sprawie realizacji programów nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U. z 2020 r. poz.493), które zawiera nowe, szczegółowe regulacje prawne umożliwiające prowadzenie w szkołach i placówkach oświatowych nauczania na odległość. Udostępniamy Państwu w zakładce „Nauka zdalna – treści” materiały mogące służyć do nauki zdalnej. Zachęcamy do aktywnego wykorzystania tych materiałów.  W chwili obecnej jest wiadomo, że ten system nauczania będzie funkcjonował do 10 kwietnia 2020 r. jaki będzie dalszy rozwój sytuacji jest uzależnione od sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju. Za pośrednictwem tej strony internetowej będziemy Państwa informować o terminach i możliwości konsultacji z nauczycielami.

Dodaj komentarz