Dzień dobry, 
informujemy uczniów Liceum Ogólnokształcącego Leonardo 2 w Poznaniu i Szkoły Policealnej Leonardo 2, iż zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w związku z COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, będzie trwało do 10 kwietnia 2020 r.
A jednocześnie od 25 marca zostaje wprowadzony obowiązek realizacji treści programowych przez wszystkie jednostki systemu oświaty z wykorzystaniem możliwości nauki zdalnej.
W praktyce oznacza to dla nas, że nie spotkamy się fizycznie w szkołach aby, jak najbardziej ograniczyć zagrożenie epidemiologiczne, ale będziemy kontynuowali naukę za pomocą narzędzi, które są w trakcie przygotowywania.
W naszym przypadku platformą edukacyjną, informacyjną i kontaktową będzie strona internetowa www.leonardo2.pl oraz profil Fundacji na Facebook.
W miarę możliwości będziemy starali się zapewnić wszystkim uczniom możliwość bezpośredniego kontaktu z nauczycielami prowadzącymi dany przedmiot, a gdyby to okazało się nie możliwe z wychowawcą klasy lub dyrektorem szkoły.
Pozdrawiamy serdecznie wszystkich naszych uczniów i nauczycieli z nadzieją, że jesteście Państwo w dobrym stanie zdrowia i nie zagraża Wam epidemią rozprzestrzeniającą się na świecie.