Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotuContinue Reading

Loginy i hasła dla osób, które zdawały maturę w roku szkolnym 2021/2022 są do odbioru w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Leonardo 2 – os. Kosmonautów 111 w Poznaniu. Zdający będą mieli dostęp do swoich wyników od dnia 5 lipca 2022 r. (udostępnienie wyników pomiędzy 8:00 a 10:00) po zalogowaniuContinue Reading

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH LEONARDO 2 -EGZAMIN MATURALNY – MAJ 2022 TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI OSTATECZNEJ MATURALNEJ  – do 7 LUTEGO 2022r. ————————————————————————————————————- SZKOŁA POLICEALNA – EGZAMIN ZAWODOWY SESJA CZERWIEC -LIPIEC 2022 TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI – do 7 LUTEGO 2022r. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminuContinue Reading

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoły Leonardo 2 w Poznaniu, w okresie od 27 stycznia 2022 do 27 lutego 2022 przechodzą w tryb nauczania zdalnego. Materiały,Continue Reading

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji iContinue Reading

EGZAMINY ZAWODOWE SESJA STYCZEŃ – LUTY 2022 Egzamin praktyczny odbędzie się 10.01.2021 o godz. 9:00   Technik administracji 334306 – EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji (czas trwania  180 min)   Technik archiwista 441403 – EKA.02  Organizacja i prowadzenie archiwum (czas trwania 150 min)   Technik Bezpieczeństwa i higieny pracyContinue Reading

Dzień dobry, w związku z epidemią SARS-CoV-2 sekretariat, w LO Leonardo 2 i Szkole Policealnej Leonardo 2,  na osiedlu Rusa będzie nieczynny, w najlepszym przypadku, do 1 grudnia. Wszystkie sprawy, które możecie  mieć Państwo do załatwienie przejmie nasza placówka w Poznaniu, os Kosmonautów 111 – budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego nrContinue Reading

Egzamin maturalny – poprawkowy odbędzie się 24 sierpnia o godzinie 9:00 w zespole szkolno-przedszkolnym na osiedlu Kosmonautów 111. Zdający powinni zgłosić się w sekretariacie Liceum dla Dorosłych Leonardo 2 przynajmniej na 1/2 godziny przed egzaminem.Continue Reading