Dzień dobry, w związku z epidemią SARS-CoV-2 sekretariat, w LO Leonardo 2 i Szkole Policealnej Leonardo 2,  na osiedlu Rusa będzie nieczynny, w najlepszym przypadku, do 1 grudnia. Wszystkie sprawy, które możecie  mieć Państwo do załatwienie przejmie nasza placówka w Poznaniu, os Kosmonautów 111 – budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego nrContinue Reading

Egzamin maturalny – poprawkowy odbędzie się 24 sierpnia o godzinie 9:00 w zespole szkolno-przedszkolnym na osiedlu Kosmonautów 111. Zdający powinni zgłosić się w sekretariacie Liceum dla Dorosłych Leonardo 2 przynajmniej na 1/2 godziny przed egzaminem.Continue Reading

Szkoła Policealna Leonardo 2 kształci w kierunkach: technik administracji, technik BHP, technik archiwista. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisania się – sekretariaty szkół (os Rusa i os Kosmonautów) czynne w dni robocze w godz. 9 – 14. Prosimy o kontakt telefoniczny przed wizytą. Telefony: os Rusa +48 881 921 846, osContinue Reading

Zgodnie z Rządową strategią walki z koronawirusem miasto Poznań znalazło się w czerwonej strefie, a co za tym idzie w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym. Od soboty szkoły Leonardo 2 będą działać zgodnie z wytycznymi. Szkoła będzie zamknięta, nauczanie zdalne będzie się odbywać za pośrednictwem stronyContinue Reading

Osoby, które nie zdały egzaminu zawodowego podczas sesji w czerwcu 2020 roku i chciałyby zdawać ponownie ten egzamin w sesji styczniowej ( o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli) muszą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 14. września 2020 r.Continue Reading

Dnia 25 sierpnia 2020 roku odbyło się coroczna narada Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Zbigniewa Talagi, inaugurująca Nowy Rok Szkolny 2020/2021, z dyrektorami publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Tegoroczne spotkanie różniło się od tych odbytych w latach ubiegłych ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z covid-19 przebiegło w formie webinariumContinue Reading

W związku z utrudnieniami spowodowanymi pandemią korona-wirusa uruchamiamy możliwość zapisania się do naszych szkół przez internet, bez konieczności kontaktu osobistego. W celu zapisania się do szkoły proszę wypełnić odpowiedni kwestionariusz Liceum dla dorosłych lub Szkoła policealna wypełniony kwestionariusz zeskanuj lub po prostu zrób jego zdjęcie telefonem i prześlij na adresContinue Reading