Osoby, które nie zdały egzaminu zawodowego podczas sesji w czerwcu 2020 roku i chciałyby zdawać ponownie ten egzamin w sesji styczniowej ( o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli) muszą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 14. września 2020 r.Continue Reading

Dnia 25 sierpnia 2020 roku odbyło się coroczna narada Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Zbigniewa Talagi, inaugurująca Nowy Rok Szkolny 2020/2021, z dyrektorami publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Tegoroczne spotkanie różniło się od tych odbytych w latach ubiegłych ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z covid-19 przebiegło w formie webinariumContinue Reading

W związku z utrudnieniami spowodowanymi pandemią korona-wirusa uruchamiamy możliwość zapisania się do naszych szkół przez internet, bez konieczności kontaktu osobistego. W celu zapisania się do szkoły proszę wypełnić odpowiedni kwestionariusz Liceum dla dorosłych lub Szkoła policealna wypełniony kwestionariusz zeskanuj lub po prostu zrób jego zdjęcie telefonem i prześlij na adresContinue Reading

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała szczegółowy harmonogram egzaminów zawodowych – komunikat.   Żeby przejść do strony CKE proszę kliknąć w tytuł tego artykułu, a następnie w odnośnik „komunikat” podświetlony jako aktywne odnośnik.Continue Reading

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdziecie Państwo komunikat ze szczegółowym harmonogramem egzaminów maturalnych w 2020 roku – komunikat. Na chwilę obecną Centralna Komisja Egzaminacyjna podała jedynie, iż egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Kiedy zostanie opublikowany szczegółowy harmonogram zamieścimy informację na stronie szkoły.Continue Reading

W ślad za Ministerstwem Edukacji Narodowej informujmy, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Dodatkowo opublikowaliśmy dziś harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. PisemneContinue Reading

Dzień dobry, szanowni Państwo na dzień dzisiejszy znany nam jest tryb postępowania do 11 kwietnia 2020 roku, ponieważ to zostało określone w rozporządzeniu MEN z 20 marca 2020 r. Co będzie po 11 kwietnia nie jest wiadome z powodu braku wiedzy o tym, jak będzie się rozwijała sytuacja epidemiologiczna. DziśContinue Reading