Informujemy, że podczas ferii zimowych sekretariat szkół Leonardo 2 nie będzie czynny. Prosimy o przełożenie spraw na okres po feriach. Przypominamy jednocześnie o konieczności wniesienia opłat za czesne i egzamin maturalny. Opłaty za organizację egzaminu maturalnego dotyczą osób, które będą przystępowały do egzaminu maturalnego w 2024 roku.Continue Reading

EGZAMIN MATURALNY w 2024 r.   Termin składania wstępnej deklaracji maturalnej dla uczniów ostatniej klasy LO – do 2 października 2023r. Termin składania ostatecznej deklaracji maturalnej dla uczniów ostatniej klasy LO – do 7 lutego 2024r.    Termin składania deklaracji maturalnej dla absolwentów szkoły – do 7 lutego 2024r. Informacje odnośnie egzaminu maturalnego dostępne sąContinue Reading

EGZAMIN ZAWODOWY – SESJA 1. 2024 ZIMA Technik BHP Kwalifikacja BPO.01 –   Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy Egzamin praktyczny: 09 styczeń 2024r. wtorek  godz. 09:00   (120 min) Egzamin pisemny: 13 styczeń 2024r. sobota godz. 11:00   (60 min) Technik Administracji Kwalifikacja EKA.01 –  Obsługa klienta w jednostkach administracji Egzamin praktyczny: 09 styczeń 2024r. wtorek  godz. 09:00   (180Continue Reading

Dzień dobry, w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału  części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r. Szkoły tego typu jak nasza – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Leonardo 2 w Poznaniu zostały pozbawione finansowania, co spowodowało koniecznośćContinue Reading

Informacje o terminach składania deklaracji na egzamin maturalny i egzaminy zawodowe w sesji lato 2023. Poniżej zamieszczamy odnośniki do druków deklaracji na egzaminy zawodowe i maturalny.       EGZAMIN MATURALNY 2023 Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych – do 7 lutego 2023r.    EM 2023 Zalacznik 1a Deklaracja A    Continue Reading

EGZAMIN ZAWODOWY – SESJA 1. 2023 ZIMA Technik BHP  Kwalifikacja BPO.01 –   Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy Egzamin praktyczny:  09 styczeń 2023r. pn  godz. 9:00   (120 min) Egzamin pisemny: 14 styczeń 2023r. sb godz. 08:30   (60 min) ———————————————————————————————————————— Technik Administracji  Kwalifikacja EKA.01 –  Obsługa klienta w jednostkach administracji Egzamin praktyczny:  09 styczeń 2023r. pn  godz. 9:00   (180Continue Reading

Z uwagi na chorobę sekretariat szkół w przyszłym tygodniu będzie nieczynny. W weekend pracujemy normalnie.Continue Reading

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotuContinue Reading

Loginy i hasła dla osób, które zdawały maturę w roku szkolnym 2021/2022 są do odbioru w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Leonardo 2 – os. Kosmonautów 111 w Poznaniu. Zdający będą mieli dostęp do swoich wyników od dnia 5 lipca 2022 r. (udostępnienie wyników pomiędzy 8:00 a 10:00) po zalogowaniuContinue Reading