W związku z utrudnieniami spowodowanymi pandemią korona-wirusa uruchamiamy możliwość zapisania się do naszych szkół przez internet, bez konieczności kontaktu osobistego. W celu zapisania się do szkoły proszę wypełnić odpowiedni kwestionariusz Liceum dla dorosłych lub Szkoła policealna wypełniony kwestionariusz zeskanuj lub po prostu zrób jego zdjęcie telefonem i prześlij na adresContinue Reading

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała szczegółowy harmonogram egzaminów zawodowych – komunikat.   Żeby przejść do strony CKE proszę kliknąć w tytuł tego artykułu, a następnie w odnośnik „komunikat” podświetlony jako aktywne odnośnik.Continue Reading

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdziecie Państwo komunikat ze szczegółowym harmonogramem egzaminów maturalnych w 2020 roku – komunikat. Na chwilę obecną Centralna Komisja Egzaminacyjna podała jedynie, iż egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Kiedy zostanie opublikowany szczegółowy harmonogram zamieścimy informację na stronie szkoły.Continue Reading

W ślad za Ministerstwem Edukacji Narodowej informujmy, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Dodatkowo opublikowaliśmy dziś harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. PisemneContinue Reading

Dzień dobry, szanowni Państwo na dzień dzisiejszy znany nam jest tryb postępowania do 11 kwietnia 2020 roku, ponieważ to zostało określone w rozporządzeniu MEN z 20 marca 2020 r. Co będzie po 11 kwietnia nie jest wiadome z powodu braku wiedzy o tym, jak będzie się rozwijała sytuacja epidemiologiczna. DziśContinue Reading

Dzień dobry, słuchacze szkół Leonardo 2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., od 25 marca realizują programy nauczania zdalnie za pośrednictwem strony internetowej szkoły. W ten weekend tzn. 28 i 29 marca w godzinach od 8:30 do 13:30 nauczyciele będą dostępni dla Państwa zaContinue Reading

Dzień dobry, stosując się do zarządzenia Ministra edukacji z 20 marca 2020 r. w sprawie realizacji programów nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U. z 2020 r. poz.493), które zawiera nowe, szczegółowe regulacje prawne umożliwiające prowadzenie w szkołach iContinue Reading

W dzisiejszym wystąpieniu Premier RP wraz z ministrem Zdrowia ogłosili dalsze ograniczenia swobody obywateli w związku z epidemią korona-wirusa. Od jutra to jest 25 marca zakazane są zgromadzenia większe niż dwóch osób! Opuszczanie domu, mieszkania jest możliwe tylko z powodu ważnych przyczyn – wyjście do pracy, zakupy pożywienia, wyprowadzenie psa…Continue Reading