Szkoła językowa Leonardo 2 - Pomoc przez edukację...!

Szkoła językowa Leonardo 2 - Pomoc przez edukację...!

Szkoła językowa jest nowym projektem realizowanym przez Fundację Cor Amico! Rozpoczęliśmy działalność w 2011 roku od stworzenia dla Państwa Liceum Ogólnokształcącego. Następnie zorganizowaliśmy Szkołę policealną, która obecnie kształci w 10 kierunkach zawodowych. Teraz chcielibyśmy rozpocząć nową dziedzinę działalności, a mianowicie kursy językowe. Niestety, w odróżnieniu od liceum i szkoły policealnej, które są bezpłatne, szkolenia językowe będą płatne. Jest to podyktowane przez realia prawne obowiązującego systemu oświatowego. Jednak, w związku z profilem statutowej działalności Fundacji ceny oferowanych przez nas kursów językowych będą bez wątpienia dalece konkurencyjne, w stosunku do komercyjnych szkół. Fundacja, bowiem, nie prowadzi działalności komercyjnej, a statutową i co za tym idzie nie dąży do osiągnięcia maksymalnego zysku... Fundacja realizuje swoją misję, którą najłatwiej określić słowami: ...pomoc przez Edukację!